pH | רמת חומציות הדם - בדיקות דם - bara

pH | רמת חומציות הדם – בדיקות דם

מדד pH הינו מדד לחומציות. ככל שמספרו נמוך יותר כך הנוזל חומצי יותר. הכליה מווסת את חומציות הדם בעצמה (pH), אולם תהליכים שונים בגוף יכולים להשפיע על חומציות זו. כל חריגה מטווח ה-pH התקין יכולה להיות בעלת השפעה הרת אסון על תהליכי הגוף התקינים, וחילוף החומרים. בדיקה זו מצביעה על תפקודם של הכליות והריאות, שני האיברים העיקריים האחראים על מאזן החומציות בגוף. פגיעה בכל אחת ממערכות אלו עשויה לגרום לשינוי במאזן. הבדיקה מבוצעת בדרך כלל במצבי חירום, אולם במחלות מסוימות הפוגעות בחילוף החומרים מבצעים בדיקה זו גם לא במצב חירום.

 

ערכים תקינים:
7.35-7.45
משמעות ערכים גבוהים:
ירידה בחמצון הרקמות מכל סיבה שהיא גורמת לייצור יתר של חומצת חלב והחמצת הדם. רמות גבוהות עשויות לרמז בעיקר על כשל כלייתי, הקאות מרובות, נטילת תרופות וחומרים כימיים או זיהום בדרכי השתן.

 

משמעות ערכים נמוכים:
pH נמוך מ- 4.6 מצביע בעיקר על מחלות ריאה, סוכרת, שלשול או הרעבה.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים