SG | משקל סגולי - בדיקת שתן

SG | משקל סגולי – בדיקת שתן

מהות: 
הבדיקה מודדת את המשקל הסגולי של השתן, כלומר – את ריכוז החלקיקים בנוזל השתן. חריגה מהטווח התקין של המשקל הסגולי עשויה להצביע על הפרעה בתפקוד הכליות או, לחלופין, על עומס מלחים או נוזלים שהכליות מתקשות לווסת אותו.הבדיקה מומלצת כאשר ישנו חשד לחוסר איזון בהפרשת ההורמון ADH האחראי על ויסות הפרשת הנוזלים לשתן.

 

ערכים תקינים:
1.028- 1.002.

 

משמעות ערכים גבוהים:
רמות גבוהות עלולות להצביע על התייבשות, שלשול, זיעה מרובה, כשל לבבי, כשל כלייתי, הקאות מרובות או שתייה מועטה, או על תסמונת SIADH שנגרמת מהפרשה לא תקינה של ההורמון ADH.

 

משמעות ערכים נמוכים: 
רמות נמוכות עלולות להצביע על שתייה מרובה מדי, מחלת תפלת השתן (Diabetes insipidus), מחלות כליה או דלקות כליה.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים