Urine culture | תרבית - בדיקת שתן - bara

Urine culture | תרבית – בדיקת שתן

מהות: 
תרבית שתן נעשית ע”י הטלת שתן לתוך כוסית בשעות הבוקר. הכוסית מועברת למעבדה בתוך 30 דקות, שם נספרים החיידקים תחת מיקרוסקופ.

 

מטרה:
הבדיקה נועדה לאבחון דלקת בדרכי השתן דלקת זו נגרמת לרוב מזיהומים החודרים לדרכי השתן מפתח השופכה. הדלקת שכיחה במיוחד אצל נשים, מכיוון שסמיכות פתח השופכה אל שלפוחית השתן מגבירה את הסיכון למעבר חיידקי צואה אל פתח השופכה ומשם אל שלפוחית השתן. הסימנים האופייניים לדלקת בדרכי השתן הינם, כאב או צריבה בעת מתן שתן, תכיפות במתן שתן, כאבים בבטן התחתונה וחום. מזהמים שכיחים בדרכי השתן הם החיידקים  Escherichia coli ו-klebsiella.

 

ערכים תקינים:
פחות מ-10,000 אורגניזמים למיליליטר.

 

משמעות ערכים גבוהים:
זיהום בדרכי השתן אצל גברים: כאשר מספר האורגניזמים גדול מ-10,000 למיליליטר. 
זיהום בדרכי השתן אצל נשים: כאשר מספר האורגניזמים גדול מ-100,000 למיליליטר. 
לרוב מצוין שם החיידק, והרגישות שלו לסוגי אנטיביוטיקה שונים.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים