EOS% | Eosinophils | תאים אאזונפיליים - בדיקות דם - bara

EOS% | Eosinophils | תאים אאזונפיליים – בדיקות דם

האאוזינופילים הינם תאי דם הנלחמים בזיהומים שונים, זיהומים טפיליים ומשתתפים בתהליכי אלרגיה. הבדיקה נעשית כדי לבדוק מהו אחוז ההתאים אאוזינופילים מסך תאי הדם הלבנים.

 

ערכים תקינים:
0.7%- 0% מכלל תאי הדם הלבנים.

 

ערכים גבוהים:
ערכים גבוהים יכולים להעיד על נטייה אלרגית כגון: אסטמה, נזלת אלרגית, אטופיק דרמטיטיס וכו’. בנוסף זהו מדד להימצאות זיהומים טפיליים שונים במערכת העיכול. עליה של הערכים הללו עלולה להתרחש גם בעקבות מחלות אוטו-אימוניות, דלקות פרקים או שימוש בתרופות מסוימות.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים