ER XIAN TANG - bara

ER XIAN TANG

二仙湯

פורמט פורמולה: קלאסית

 

קליגרפיה סינית:

二 – שתיים

仙 – נצחי, בן אלמוות

散 – אבקה     

 

פרוש השם: הסימנית (仙)

Xian שפירושה אלמוות מופיעה בשמות הקיסרים Yin Yang Huo & Xian Mao שנקרא גם Xian Ling Pi, לכן הפורמולה נקראת “מרקחת של שני אלמוות”. השם גם מתייחס לכך שהפורמולה מחזקת את יין ויאנג הכליות שהם השורש של החיים.

 

פעילות: חימום Yang הכליות, חיזוק Jing, ניקוז אש הכליות והסדרת Cv ו- Chong.

 

דיון בפורמולה: Yin Yang Huo & Xian Mao & Ba Ji Tian מחזקים ומחממים את יאנג הכליות, Huang Bai & Zhi Mu מנקזים אש שעולה מהכליות. Dang Gui מלחלח ומזין דם ומווסת את מרידאני ה-Cv  וה-Chong.

הפורמולה מתמקדת בשני אספקטים עיקריים של חוסר הרמוניה – חוסר חמור של יין ויאנג הכליות ועליית אש מחוסר יין אשר מתבטאת בחלק העליון של הגוף. האסטרטגיה היא לחמם את יאנג הכליות ובד בבד לכוון את אש הכליות הנובעת מחוסר יין חזרה למקור.

 

תמונה קלינית: אינדיקציה חשובה למתן הפורמולה תהיה קיום סימנים משולבים של חוסר יין ויאנג – קור עם חום, יובש עם הזעה או דחיפות במתן שתן, ועוד. מנופאוזה, מחזור לא סדיר, אמנוריאה, גלי חום, מצבי רוח, הזעות לילה, עצבנות, דיכאון, אינסומניה, עייפות, לאות, פלפיטציות, תכיפות במתן שתן, יתר לחץ דם. באבחנה מתאימה ניתן להשתמש במחלות כגון: לחץ דם גבוה, היפרתירואידיזם, דלקת בדרכי השתן, חוסר פוריות, מנופאוזה, אמנוריאה, אנמיה אפלסטית.

 

מרכיבים:

Xian Mao 9

Yin Yang Huo 9

Ba Ji Tian 9

Huang Bai 4.5

Zhi Mu 4.5

Dang Gui 9

 

מודיפיקציות:

אינסומניה: מוסיפים Suan Zao Ren

ליתר לחץ דם: מוסיפים Du Zhong

 

אבחנה סינית:

Yang Def.

Jing Def.

חום ואש

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים