Glucose | סוכר / גלוקוז - בדיקת שתן - bara

Glucose | סוכר / גלוקוז – בדיקת שתן

מהות:
גלוקוז היא חד סוכר המשמש כמקור העיקרי ליצור אנרגיה בגוף. הגלוקוז זמין לתאי הגוף רק בנוכחות ההורמון אינסולין שמאפשר את כניסתו ממחזור הדם אל התאים. סוכר מופרש בשתן רק כאשר רמתו בדם עולה מעל ערך מסויים, למשל כשיש סוכרת.

 

ערכים תקינים: 
הערך התקין לבדיקה זו אמור להיות שלילי Negative) NEG).

 

משמעות ערכים גבוהים: 
נוכחות של סוכר בשתן מצביעה על רמות גבוהות של סוכר בדם, לרוב עקב סוכרת לא מאוזנת. מצבים נוספים שעלולים לגרום לנוכחות סוכר בשתן: היריון ונטילת תרופות כגון: אנטיביוטיקה ממשפחת הצפלוספורינים, תרופות המכילות את ההורמון אסטרוגן, ליתיום ותרופות משתנות.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

 

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים