LYM% | Lymphocytes | תאים לימפוציטים - בדיקות דם - bara

LYM% | Lymphocytes | תאים לימפוציטים – בדיקות דם

הלימפוציטים הם תאים חיסוניים האחראים על הריגת חיידקים ונגיפים, כמו גם על תאים סרטניים. הם נחלקים ללימפוציטים מסוג B – המייצרים נוגדנים, לימפוציטים מסוג T – הנלחמים בזיהומים ספציפיים ותאי NK – התוקפים ללא אבחנה כל גוף זר שהוא. הבדיקה מודדת מהו אחוז הלימפוציטים מסך תאי הדם הלבנים.

 

ערכים תקינים:
45%- 20% מכלל תאי הדם הלבנים.

 

משמעות ערכים גבוהים:
תופעה הנקראת “לימפוציטוזיס” (lymphocytosis). רמות גבוהות עשויות להצביע על זיהום נגיפי או חיידקי ממושך, או על סרטן הלימפומה.

 

משמעות ערכים נמוכים:
תופעה הנקראת “לימפופניה” (lymphopenia, lymphocytopenia) והיא נגרמת בשל מום מולד, מחלות המדכאות את הפעילות החיסונית (איידס או חשיפה לרעלים או לתרופות), מחלות ממאירות וחשיפה לתרופות כימותרפיות.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים