MCV | Corpuscular Volume Mean | נפח תאי דם אדומים - בדיקות דם - bara

MCV | Corpuscular Volume Mean | נפח תאי דם אדומים – בדיקות דם

הבדיקה נועדה למדוד את היחס בין כמות החומרים המוצקים בדם (המטוקריט) לבין מספר הכדוריות האדומות. בפועל, ההמטוקריט נותן לנו את הנפח הכולל של הכדוריות האדומות (שהן הרוב מכלל המוצקים בדם). כך שיחס זה משקף נפח חלקי מספר, כלומר מהו הנפח הממוצע של כל כדורית. אם הכדורית קטנה מדי או גדולה מדי זה יכול להצביע על אנמיה.

 

ערכים תקינים:
100- 78

 

משמעות ערכים גבוהים:
מצביע על אנמיה “מקרוציטית” (Macrocytosis), הנגרמת כאשר ישנה עליה בייצור תאי דם אדומים או בשל מחסור בויטמין B12 או בחומצה פולית.
חסר בויטמין B12 היא הסיבה העיקרית ומקורו אינו רק בחסרים תזונתיים, אלא גם בבעיות בספיגתו, היכולות להיגרם בגלל סיבות רבות, כגון: חסר ב I.F שהוא הגורם המאפשר ספיגת הוויטמין ממערכת העיכול, בעיות במעי (על רקע צליאק, IBD , כריתת מעי, גידולים וכו), סטאזיס של חיידקי המעיים (Blind Loop Syndrome), הגורם לצריכה מוגברת של הוויטמין ע”י החיידקים ובנוסף, שימוש בתרופות מסוימות, כמו: ניטרואוקסיד = N2O (תרופת הרדמה), ניאומיצין (תרופה אנטיביוטית), קולחיצין (לבעיות פרקים) וכו’.

 

משמעות ערכים נמוכים:
מצביע על אנמיה “מיקרוציטית” (Microcytosis), שבה נפח הכדוריות האדומה קטן מהרגיל בשל מחסור בברזל, העלול להתחולל בעת תת-תזונה ובמחלות מעיים דלקתיות או צליאק, המונעות ספיגת ברזל וחומרים אחרים לגוף.

בנוסף, ייתכנו פתלוגיות נוספות, כגון: מחלת תלסמיה (Thalassemia), הנגרמת בגלל תפקוד לקוי על רקע מבנה לא תקין של אחד מחלבוני ההמוגלובין, באנמיה סידרובלסטית (כשל כלייתי הגורם לייצור תאי מוצא לכדוריות אדומות שמצטבר בהן ברזל לא אפקיטיבי ואינן מגיעות להבשלה. הכדוריות האדומות ללא הגרעין נשארות חסרות צבע אדום, וקטנות יחסית לגודלן הרגיל ואינן מתפקדות טוב, בנוסף רמת הפריטין בדם תהיה גבוהה) וכן במקרים של מחלות כרוניות המתישות את הגוף או במצב של אי ספיקה כלייתית, עקב כשל בייצור הורמון האריתרופוייטין האחראי על הבשלת הכדוריות במח העצם.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים