MONO% | Monocytes | תאים מונוציטים - בדיקות דם - bara

MONO% | Monocytes | תאים מונוציטים – בדיקות דם

המונוציטים הינם תאי דם האחראים על הריגת חיידקים, נגיפים ופטריות. בדיקה זו מודדת את אחוז המונוציטים מסך תאי הדם הלבנים.

 

ערכים תקינים:
10%- 1% מכלל תאי הדם הלבנים.

 

משמעות ערכים גבוהים:
תופעה הנקראת “מונוציטוזיס” (monocytosis). הרמות גבוהות מופיעות לרוב בזיהומים ממושכים שמחוללים חיידקים ומיקרואורגניזמים חד תאיים. לעתים נדירות רמות גבוהות מעידות אף על תהליכים סרטניים. בנוסף, הופעה של מונוציטים לא אופייניים, הקרויים גם אטיפים, מצביעה על מחלת הנשיקה.

 

משמעות ערכים נמוכים:
תופעה הנקראת “מונוציטופניה” (monocytopenia). רמות נמוכות מופיעות בעת הפרעה בייצור תאי הדם מסיבות שונות, ובהן: תרופות, זיהומים, ונגיפים שונים, או בעת תהליכים סרטניים. מחסור במונוציטים חושף את הגוף לזיהומים חיידקיים ואחרים.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים