Nit | Nitrites | ניטריטים - בדיקת שתן - bara

Nit | Nitrites | ניטריטים – בדיקת שתן

מהות:
ניטריטים הינם תוצר של פירוק של חומרים על ידי חיידקים, לכן נוכחות ניטריטים בשתן מעלה חשד לזיהום חיידקי בדרכי השתן. מהבדיקה מומלצת כאשר מופיעים סימפטומים אופייניים לדלקת בדרכי השתן כגון צריבה, תכיפות ודחיפות במתן שתן וחום גבוה.

 

ערכים תקינים:
במצב תקין לא אמורים להימצא ניטריטים בשתן, לכן הערך התקין אמור להיות שלילי – Negative) NEG).

 

משמעות ערכים גבוהים: 
נוכחות של ניטריטים וכדוריות דם לבנות בשתן, בפרט כשלאלו מתלווה תחושת צריבה או תכיפות ודחיפות במתן שתן, מעידה לרוב על דלקת בדרכי השתן. דרושה תרבית שתן כדי לזהות את סוג המזהם ולהתאים לו טיפול.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים