RDH | Red Cell Distribution Width | גדלי כדוריות הדם - בדיקת דם - bara

RDH | Red Cell Distribution Width | גדלי כדוריות הדם – בדיקת דם

תאי הדם האדומים, המיוצרים במח העצמות, בעלי גוון אדום וצורתה דמוית סופגנייה שמרכזה דקיק. תאים אלו אחראים על קשירת חמצן מהריאות והובלתו לרקמות הגוף ולחלופין – קליטת פחמן דו חמצני מתאי הגוף השונים והעברתו אל הריאות.

הבדיקה נועדה למדוד באחוזים את שיעור תאי הדם האדומים השונים בגודלם מן התקין ועד כמה שונים התאים זה מזה בגודלם. ככל שהשונות גדולה יותר, הרי שתהליך ייצור כדוריות הדם אינו תקין. בדיקה זו מסייעת לרופא לאבחן את חומרת האנמיה, כשהגוף מנסה לתקן את מצב האנמיה נראה התפלגות גדולה.

 

ערכים תקינים:
14.5%- 11.5%

 

משמעות ערכים חריגים:
מצביעים על הפרעה בייצור הדם.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים