Red Blood Cells (RBC) | Erythrocyte | תאי דם אדומים - בדיקת שתן

Red Blood Cells (RBC) | Erythrocyte | תאי דם אדומים – בדיקת שתן

מהות:
במצב תקין מצויה כמות קטנה של כדוריות דם אדומות בנוזל השתן. הבדיקה מודדת את מספר תאי הדם האדומים בנוזל השתן. הבדיקה מומלצת כאשר עולה חשד לדלקת בדרכי השתן והכליות או להימצאות אבנים בכליות.

 

ערכים תקינים: 
פחות מ-4 תאי דם אדומים לכל דגימה הנבדקת במיקרוסקופ.

 

משמעות ערכים גבוהים:
מספר גבוה של תאי דם אדומים בשתן עלול להצביע על זיהום בדרכי השתן, מחלת כליה, אבנים בדרכי השתן, טראומה (חבלה) במערכת השתן, דלקת הערמונית/הפרוסטטה (בגברים). בנשים הסיבה הנפוצה ביותר היא בדיקה שנעשתה בעת המחזור החודשי.

 

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים