Total Protein | חלבון כללי בדם, יחס בין אלבומין לגלובולין - בדיקות דם - bara

Total Protein | חלבון כללי בדם, יחס בין אלבומין לגלובולין – בדיקות דם

החלבונים הם אבני הבניין של תאי הגוף ורקמותיו והם חיוניים לבניין הגוף ולתפקודו. בדיקת חלבון כללי מודדת את הכמות המשולבת של שני סוגי חלבונים – אלבומין וגלובולין. אלבומין הוא חלבון המוביל מולקולות קטנות רבות בגוף, אך מטרתו העיקרית היא מניעת דליפה של נוזלים מכלי הדם. חלבונים מסוג גלובולין כוללים אנזימים, נוגדנים ועוד כ- 500 חלבונים אחרים. היחס בין אלבומין לגלובולין מחושב מתוך תוצאת בדיקת חלבון כללי ומיצג את הכמויות היחסיות של אלבומין וגלובולין.

הבדיקה נעשית בכדי לברר מהו מצבו התזונתי של הנבדק (למשל לאחר ביצוע דיאטת הרזיה) והיה חלק מבדיקות נוספות המבוצעות כאשר מופיעים תסמינים שעלולים להצביע על חשש להפרעות בתפקוד הכבד, הכליות, או בכדי לאתר את הסיבה להופעת בצקת (הצטברות של נוזלים) באחת מרקמות הגוף. אם רמות חלבון כללי אינן תקינות, יש צורך בביצוע בדיקות נוספות כדי לזהות לאיזה מן החלבונים יש רמה שאינה תקינה, וכך להגיע לאבחון מדויק יותר. שינויים ביחס התקין מספקים לרופא רמז על מהות הגורם שהביא לשינוי ברמות החלבונים.

 

ערכים תקינים:
היחס התקין בין אלבומין לגלובולין הוא כאשר ישנו יותר אלבומין מאשר גלובולין, כלומר יחס הגבוה במעט מ- 1.

 

משמעות ערכים גבוהים:
יחס גבוה מידי בין אלבומין לגלובולין עלול להצביע על ייצור יתר של אימונוגלובולינים, הנעיד על מקרים דלקתיים או לויקימיה Leukemia (סרטן הדם). בכדי להגיע לאבחון מדויק יותר יש לבצע בדיקות נוספות. כמו כן, שימוש בתרופות מסוימות, כגון: תחליפי אסטרוגן או גלולות למניעת הריון עלול להוריד את רמות החלבון.

 

משמעות ערכים נמוכים:
רמות נמוכות של חלבון כללי מצביעות על חשש להפרעות בתפקוד הכבד, הכליות, או להפרעה בה החלבון אינו מתעכל או נספג כשורה. יחס נמוך בין אלבומין לגלובולין יכול להצביע על יצור יתר של גלובולין המתחולל לעיתים במחלות אוטואימוניות (כשל של המערכת החיסונית התוקפת את מערכות הגוף), או על תת יצור של אלבומין המעיד על מחלות כבד או על אובדן חלקי של אלבומין ממערכת הדם במקרים של מחלות כליות.

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים