Urobilinogen | UBG - אורובילינוגן - בדיקת שתן - bara

Urobilinogen | UBG – אורובילינוגן – בדיקת שתן

מהות:
הבדיקה נועדה למדוד את רמות האורובילינוגן בשתן. אורובילינוגן הוא מרכיב כימי שמיוצר על ידי חיידקים במעי מבילירובין (חלבון המהווה תוצר פירוק של תאי דם אדומים שמופרש מהכבד אל נוזל המרה ומשם מגיע למעי). במצב בריאותי תקין כמות קטנה של אורובילינוגן עוברת מהמעי לדם ומשם היא מופרשת בשתן ומקנה לו את צבעו הצהבהב.

 

ערכים תקינים:
mg/dL 0.3 -3.5

 

משמעות ערכים גבוהים:
רמות גבוהות עלולות להצביע על המוליזה (פירוק מסיבי של תאי דם) או מחלות כבד כגון שחמת כבד או דלקת כבד נגיפית.

 

משמעות ערכים נמוכים: 
במצב של צהבת, כשלא נמצא אורובילינוגן בשתן או שרמתו בשתן נמוכה מהרגיל, הדבר עשוי להעיד על חסימת דרכי המרה.

 

 

**יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו**

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים