YI GUAN JIAN - bara

YI GUAN JIAN

一貫煎

 

פורמט פורמולה: קלאסית.

 

פעילות: מזינה יין ומניעה את צ’י הכבד.

 

דיון בפורמולה: הפורמולה מטפלת בתקיעות צ’י הכבד על רקע חוסר יין הכבד והכליות. כאשר אין לחלוח והזנה עקב חסר יין, הזרימה בערוץ הכבד ובן זוגו כיס המרה תתקע והמטופל יחווה כאב בחזה ובהיפוכונדריום.

תקיעות צ’י הכבד עם חוסר יין יכולים להוביל לאש שמשפיעה על הקיבה ותיצור צרבות, כאבים באפיגסטריום, פה וגרון יבשים.

הקיסר בפורמולה Gou Qi Zi – מזין את יין הכבד על ידי הזנה של  הכליות. השר – Dang Gui – מזין דם ומדגיש את פעולת הנעת הצ’י של הפורמולה.

העוזרים – Sheng Di Huang,  Bei Sha Shen ו Mai Men Dong – מתמקדים בהזנת היין וקירור בכדי לטפל בשורש המצב.

המשרת – Chuan Lian Zi – מניע את צ’י הכבד ומקרר חום מתקיעות.

 

תמונה קלינית: יובש בפה ובגרון, רפלוקס, צרבת, כאב באזור החזה/אפיגסטריום/היפוכונדריום,  במודיפיקציות מתאימות יכולה להתאים גם לטיפול ביתר לחץ דם וסכרת.

 

לשון: אדומה ויבשה.

 

דופק: דק, או חלש ומיתרי.

 

מרכיבים:

Sheng Di Huang  24

Gou Qi Zi 18

Bei Sha Shen 9

Mai Men Dong 9

Dang Gui 9

Chuan Lian Zi 4.5*

 

הערות: *הצמח Chuan Lian Zi אינו מאושר לשימוש בישראל, למידע על תחליפי הצמח – לחצו כאן.

 

התוויות נגד: לא מתאימה במצבים של כאב על רקע לחות-ליחה. נדרשת התאמה קלינית.

 

אבחנה סינית:

חוסר יין הכליות והכבד

תקיעות צ’י הכבד

קיים במוצרים

לא נמצאו מוצרים רלוונטיים